Comarch medNote

Od 25.06.2019 w programie medNote można wystawiać e-recepty.

Aby to zrobić, należy najpierw dodać do swojego konta certyfikaty placówki i lekarza. Po włączeniu integracji na dokumencie recepty pojawi się przycisk pozwalający wysłać receptę elektronicznie. Masz skonfigurowane wysyłanie e-recept, ale podczas danej wizyty nie chcesz jej wysyłać? Żaden problem! Tak długo, jak recepta nie zostanie wysłana, można ją traktować jako zwykłą receptę i wydrukować pacjentowi.