INFO-LUK Usługi Informatyczne

Firma INFO-LUK Usługi Informatyczne Łukasz Małoszyc powstała w roku 2005.

Zajmujemy się m.in. pełną obsługą informatyczną firm, ze szczególnym naciskiem na jednostki ochrony zdrowia.

Właściciel firmy od 2000 roku administruje systemami informatycznymi w szpitalach i NZOZ-ach. Jest stałym, aktywnym współpracownikiem firm Comarch Healthcare S.A., Asseco Poland S.A., SAGE sp. z o.o..

Od 2019 roku jesteśmy partnerem biznesowym firmy audytorskiej IQS-Cert Sp. z o.o. w zakresie wykonywania audytów certyfikacyjnych zgodnie z normą ISO 27001.

Oferujemy również niezależne konsultacje i pomoc we wdrożeniach systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI, ang. ISMS) oraz ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

UWAGA! Nie obsługujemy klientów indywidualnych.